حضور فعال بخش معدن خراسان رضوی در نمایشگاه expo تهران

دکتر نازپرور رئیس خانه معدن استان و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حاشیه برگزاری این نمایشگاه expo تهران  : رشد بازرگانی محصولات و توانمندی های معدنی خراسان رضوی با مشارکت بهره برداران معادن می تواند پاشنه آشیل توسعه این بخش مهم از اقتصاد کشور باشد.

 

  الویت‌های یازدگانه سیاسی حوزه معدن و صنایع معدنی