هیئت مدیره

غلامرضا نازپرور صوفیانی

رییس هیئت مدیره

دکتری زمین شناسی محیط زیست

آریوبرزن مافی

نائب رییس هیئت مدیره

دکتری بازرگانی و مدیریت منابع انسانی

عباس سعادتی

عضو هیئت مدیره

…….

جواد غیور عاملی

عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس زمین شناسی پترولوژی

سید مجتبی قدمگاهی

عضو هیئت مدیره

دکتری متالوژی

مهدی شریفی ازغندی

عضو هیئت مدیره

مهندسی شیمی

الهه عرفانیان پیوندی

عضو هیئت مدیره

MBA

عباس یوسفی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

دکتری مواد(شیشه و سرامیک)

محمد عارفی نسب

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

فوق لیسانس مکانیک و استخراج معدن

محمد ساقی

بازرس

فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی

حسین جوادی شاندیز

بازرس علی‌البدل

فوق لیسانس مکانیک و استخراج معدن