اولین جلسه هیات مدیره جدید خانه معدن خراسان رضوی

اولین جلسه هیات مدیره جدید خانه معدن خراسان رضوی در بزرگترین پارلمان معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی خراسان رضوی با هدف بررسی راهکاری حمایتی از معادن استان در راستای نامگذاری سال جدید به منظور ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع تصمیم سازی کشور در خانه معدن خراسان رضوی برگزار شد.

 

دکتر نازپرور رئیس خانه معدن در اولین جلسه هیات مدیره جدید خانه معدن خراسان رضوی:
در دوره جدید با افزایش تعامل با دستگاه های دولتی و بهره مندی از ظرفیت کمیسون صادرات،اتاق های مشترک ایران و شورای توسعه هماهنگی بانک ها به افزایش فعالیت های معدنی استان خواهیم پرداخت.

دکتر آریو برزن مافی نائب رئیس خانه معدن خراسان رضوی:
بهره مندی از ظرفیت های تشکلی به خصوص اتاق بازرگانی خراسان رضوی و کمیته های تخصصی مربوطه تسهیل کننده فعالیت معدن کاران خراسان رضوی می باشد.

دکتر الهه پیوندی عضو هیات مدیره خانه معدن خراسان رضوی
افزایش بهره مندی فعلان حوزه معدن از گردش های مالی معدنی مطالبه جدی بهره برداران معادن خراسان رضوی می باشد.

مهندس شریفی عضو هیات مدیره خانه معدن خراسان رضوی
دوره جدید فعالیت های خانه معدن استان با برنامه ریزی و تبیین خط مشی و هدف گذاری براساس حوزه فعالیت و با توجه به مشکلات و موانع تولید در خانه معدن خواهد بود.

دکتر مجتبی قدمگاهی عضو هیات مدیره خانه معدن خراسان رضوی
ارائه خدمات و تسهیل گری در بخش معدن می تواند منجر به مانع از فرار سرمایه گذاری در بخش معدن خراسان رضوی باشد.