دومین روز از همایش تخصصی معدن

دومین روز از همایش تخصصی معدن با موضوع بررسی چالش های حقوقی بهره برادران معادن استان با حضور قضات دادگستری خراسان رضوی به میزبانی خانه معدن در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی آغاز شد.

محمد رضا توکلی زاده ریاست اتاق بازرگانی صنایع معادن ‌‌و کشاورزی خراسان رضوی در دومین روز از همایش تخصصی معدن با رویکرد بررسی چالش های حقوقی بهره برداران معادن خراسان رضوی:
دستیابی به رشد ۱۳ درصد در بهش اقتصادی با توجه به حل و فصل مشکلات معادن امکان پذیر است.

دکتر احمد آقایی معاون قضایی رئیس کل و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری خراسان رضوی در دومین روز از همایش تخصصی معدن با رویکرد بررسی چالش های حقوقی بهره برداران معادن خراسان رضوی:با توجه به ‌دغدغه های اقتصادی مردم شریف ما لزوم توجه به بخش معدن بعنوان زمینه ساز اشتغال جوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سخنرانی معاون دادگستری خراسان رضوی در دومین روز از همایش تخصصی معدن

سخنرانی مهندس بهرامن نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در دومین روز از همایش تخصصی معدن با حضور قضات دادگستری استان خراسان رضوی

سخنرانی دکتر دریانی ریاست مرکز صمتا در دومین روز از همایش تخصصی معدن با حضور قضات دادگستری استان خراسان رضوی

پخش گزارش خبری صداوسیما از اولین روز همایش تخصصی معدن با رویکرد بررسی چالش های حقوقی بهره برداران معادن خراسان رضوی

گزارش تصویری سومین همایش بررسی چالش های حقوقی بهره برداران معادن خراسان رضوی