سایت دوزبانه خانه معدن استان راه‌اندازی شد

به منظور بهره‌برداری بیشتر و افزایش تعامل و معرفی ظرفیت‌های معدنی استان خراسان رضوی با هدف توسعه فضای کسب و کار و همچنین بهره‌مندی بیشتر از اطلاعات و اخبار حوزه معدنی ، سایت خانه معدن استان خراسان رضوی از امروز به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل مشاهده و استفاده خواهد بود .

بدیهی است به مرور بخش‌های باقیمانده تکمیل و قابل استفاده خواهد شد.

تاریخ انتشار خبر : ۲۲ خرداد ۱۴۰۳