بررسی راهکارهای حمایتی از معادن استان

دومین جلسه هیات مدیره جدید خانه معدن استان خراسان رضوی، روز جاری  (۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ) در خصوص بررسی راهکارهای حمایتی از معادن استان با هدف قیمت‌گذاری محصولات معدنی در محل شرکت پارت گوال برگزار شد و حاضرین جلسه در خصوص پیش‌بینی و بررسی و تحلیل این موضوع تبادل نظر و گفتگو کردند .

تاریخ انتشار خبر : ۱۳ خرداد ۱۴۰۳